Hydrio
Home
HYDRIO is een ingenieursbureau gespecialiseerd in :
  • waterbehandelingstechnieken
  • hydraulische studies
  • waterbouwkundige werken
  • rioleringsontwerpen
  • regenwaterbeheersing
  • pompinstallaties
  • bioveiligheidstechnieken

HYDRIO gaat voor een integrale aanpak, waarbij de bouwtechnische en hydraulische aspecten met dezelfde zorg worden behandeld als de procestechnische en elektromechanische vraagstukken.

In een eerste gesprek met de klant worden alle eisen en randvoorwaarden op een rijtje gezet. Na het nodige meetwerk wordt een voorstudie uitgevoerd waarbij meerdere oplossingen tegen elkaar worden afgewogen op basis van een lijst van voor- en nadelen en een raming van de investeringen en exploitatiekosten. Eens een concept gekozen is, werkt HYDRIO de weerhouden oplossing uit in een gedetailleerde technische studie, hetgeen uiteindelijk resulteert in een aanbestedingsdossier met lastenboek, plannen en samenvattende meetstaat. 

De projectleider van HYDRIO blijft ook tijdens de uitvoering der werken de eerste aanspreekpartner van de bouwheer. Door nazicht van de werktekeningen en materiaalvoorstellen en via regelmatige werfbezoeken blijft de projectleider waken over de kwaliteit van de uitvoering. Ook na de oplevering der werken blijft de projectleider beschikbaar voor advies.