Water

HYDRIO ontwerpt

HYDRIO begint een ontwerpstudie met een grondige inventarisatie en het noodzakelijke meetwerk op terrein.  Een ontwerp van HYDRIO bevat alle informatie die nodig is voor een goede uitvoering : opmetingsplannen, grondplannen, doorsnedes, lengteprofielen, wapeningsplannen, detailtekeningen, opstellingstekeningen van de technische installaties en een gedetailleerde opmeting van de uit te voeren hoeveelheden.

HYDRIO kan ook optreden als externe raadgever of veiligheidscoördinator.