Hydrio

HYDRIO is een ingenieursbureau gespecialiseerd in :

In een eerste gesprek met de klant wordt de opdracht gedefinieerd. Na het verzamelen van alle informatie en het nodige meetwerk voert HYDRIO een voorstudie uit.  Hierbij worden meerdere oplossingen onderzocht en de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen. Tijdens de voorstudie wordt ook een eerste kostenraming opgemaakt. Eens een concept gekozen is, werkt HYDRIO deze oplossing uit in een gedetailleerde technische studie.  Dit resulteert in een dossier met lastenboek, plannen en samenvattende meetstaat voor prijsvraag bij meerdere aannemers.

De projectleider van HYDRIO blijft ook tijdens de uitvoering der werken de eerste aanspreekpartner van de bouwheer. Door nazicht van de werktekeningen en materiaalvoorstellen en via regelmatige werfbezoeken blijft de projectleider waken over de kwaliteit van de uitvoering. De projectleider waakt ook over het budget en controleert de facturen.  Ook na de oplevering blijft de projectleider beschikbaar voor advies.

HYDRIO helpt ook bedrijven, projectontwikkelaars en architecten bij de watertoets voor het bekomen van een omgevingsvergunning.